இலங்கை அரச வேலைவாய்ப்புக்கள் (11 -17 செப்டெம்பர் 2017 காலத்தில் வெளியிடப்பட்டவை)

இந்த வாரம் வெளியான அரச, வங்கி மற்றும் பல்கலைக்கழக வேலைவாய்ப்புக்களின் தொகுப்பு குறிப்பு: இப் பகுதியில் ஏதாவது தெளிவின்மை காணப்படுமாயின் எங்களுடன் பேஸ்புக் மெசேஸ் மூலம் இணைந்து தேவையான விபரங்களை பெற்றுக்கொள்ளவும்.

Read More

வேலைவாய்ப்பு – முகாமைத்துவ உதவியாளர், நிகழ்ச்சி உத்தியோகத்தர்: இலங்கை விவசாய அமைச்சு

இலங்கை விவசாய அமைச்சில் நிகழ்ச்சி உத்தியோகத்தர் பதவிக்காக விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன. விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி 29.09.2017.

Read More

வேலைவாய்ப்பு – முகாமைத்துவ உதவியாளர், வீதி அபிவிருத்தித் திணைக்களம் – A/L தகைமையுடன்

ஊவா மாகாணசபையின் கீழ் இயங்கும் வீதி அபிவிருத்தித் திணைக்களத்தில் முகாமைத்துவ உதவியாளர் பதவிக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன. விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி 29.09.2017.

Read More

வேலைவாய்ப்பு – முகாமைத்துவ உதவியாளர் – சிறுவர் பராமரிப்பு மற்றும் சமூக சேவைகள் அமைச்சு

இலங்கை சப்ரகமுவ மாகாண அமைச்சின் தகுதிகான், சிறுவர் பராமரிப்பு மற்றும் சமூக சேவைகள் அமைச்சில் முகாமைத்துவ உதவியாளர் பதவிக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன. விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி 30.09.2017

Read More

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் வேலைவாய்ப்பு – வட மாகாண அரச சேவை, விண்ணப்பப் படிவம் இணைப்பு

இலங்கை வடக்கு மாகாண அரச சேவையின் கீழ் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் பதவிக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்காக விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன. விண்ணப்பப் படிவத்தை தரவிறக்க இங்கே அழுத்தவும்

Read More

இலங்கை அரச வேலைவாய்ப்புக்கள் (04 -10 செப்டெம்பர் 2017 காலத்தில் வெளியிடப்பட்டவை)

இந்த வாரம் வெளியான அரச, வங்கி மற்றும் பல்கலைக்கழக வேலைவாய்ப்புக்களின் தொகுப்பு குறிப்பு: இப் பகுதியில் ஏதாவது தெளிவின்மை காணப்படுமாயின் எங்களுடன் பேஸ்புக் மெசேஸ் மூலம் இணைந்து தேவையான விபரங்களை பெற்றுக்கொள்ளவும்.

Read More

வேலைவாய்ப்பு – அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் – சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு அமைச்சு

இலங்கை சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு மற்றும் தெற்கு அபிவிருத்தி அமைச்சில் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் பதவிக்கு ஆட்சேர்ப்புச் செய்வதற்காக விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன. விண்ணப்ப முடிவுத் திகது 24.09.2017. இவ் வேலைவாய்ப்பு தொடர்பான அறிவுறுத்தல் சிங்கள மொழியில் மாத்திரம் வெளியிடப்பட்டு இருப்பதால் அம் மொழியிலேயே இங்கு கீழே இணைத்துள்ளோம். சிரமத்துக்கு வருந்துகின்றோம்.

Read More

வேலைவாய்ப்பு – முகாமைத்துவ உதவியாளர் – சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு அமைச்சு

இலங்கை சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு மற்றும் தெற்கு அபிவிருத்தி அமைச்சில் முகாமைத்துவ உதவியாளர் பதவிக்கு ஆட்சேர்ப்புச் செய்வதற்காக விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன. விண்ணப்ப முடிவுத் திகது 24.09.2017. இவ் வேலைவாய்ப்பு தொடர்பான அறிவுறுத்தல் சிங்கள மொழியில் மாத்திரம் வெளியிடப்பட்டு இருப்பதால் அம் மொழியிலேயே இங்கு கீழே இணைத்துள்ளோம். சிரமத்துக்கு வருந்துகின்றோம்.

Read More

வேலைவாய்ப்பு – விசாரணை அதிகாரி, ஏதாவதொரு பட்டத்துடன்

இலங்கை கைத்தொழில் மற்றும் வர்த்தக அமைச்சின் கீழ் இயங்கும் நுகர்வோர் விவகார அதிகாரசபையினால் விசாரணை அதிகாரி பதவிக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன. இலங்கை பல்கலைக்கழக ஆணைக்குழுவினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஏதாவதொரு பல்கலைக்கழகத்தினால் வழங்கப்பட்ட பட்டத்தை கொண்டிருக்கும் பட்டதாரிகள் எவரும் இப் பதவிக்கு விண்னப்பிக்கமுடியும். விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி 18.09.2017

Read More

வேலைவாய்ப்பு – முகாமைத்துவ உதவியாளர், வடமத்திய மாகாண அரசு, (O/L) தகைமையுடன்

இலங்கை வடமத்திய மாகாண அரசாங்கத்தில் வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபையில் க.பொ.த சாதாரண தர தகைமையுடன் முகாமைத்துவ உதவியாளர் பதவிக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன. விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி 20.09.2017.

Read More