இலங்கை அரச வேலைவாய்ப்புக்கள் (09-16 ஒக்டோபர் 2017 காலத்தில் வெளியிடப்பட்டவை)

இந்த வாரம் வெளியான அரச, வங்கி மற்றும் பல்கலைக்கழக வேலைவாய்ப்புக்களின் தொகுப்பு குறிப்பு: இப் பகுதியில் ஏதாவது தெளிவின்மை காணப்படுமாயின் எங்களுடன் பேஸ்புக் மெசேஸ் மூலம் இணைந்து தேவையான விபரங்களை பெற்றுக்கொள்ளவும்.

Read More

முகாமைத்துவ உதவியாளர் வேலைவாய்ப்பு விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ளது – (விண்ணப்பப்படிவம் இணைப்பு)

க.பொ.த உயர்தர தகைமையுடன் இலங்கை வடமேல் மாகாணசபையில் முகாமைத்துவ உதவுயாளர் பதவிக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன. விண்ணப்ப முடிவுத்திகதி 14.11.2017. விண்ணப்பதாரிகளுக்கான தேர்வுப் பரீட்சை டிசெம்பர் மாதத்தில் நடாத்தப்படுமென தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Read More

இலங்கை அரச வேலைவாய்ப்புக்கள் (02-08 ஒக்டோபர் 2017 காலத்தில் வெளியிடப்பட்டவை)

இந்த வாரம் வெளியான அரச, வங்கி மற்றும் பல்கலைக்கழக வேலைவாய்ப்புக்களின் தொகுப்பு குறிப்பு: இப் பகுதியில் ஏதாவது தெளிவின்மை காணப்படுமாயின் எங்களுடன் பேஸ்புக் மெசேஸ் மூலம் இணைந்து தேவையான விபரங்களை பெற்றுக்கொள்ளவும்.

Read More

இலங்கை அரச வேலைவாய்ப்புக்கள் (25-03 ஒக்டோபர் 2017 காலத்தில் வெளியிடப்பட்டவை)

இந்த வாரம் வெளியான அரச, வங்கி மற்றும் பல்கலைக்கழக வேலைவாய்ப்புக்களின் தொகுப்பு குறிப்பு: இப் பகுதியில் ஏதாவது தெளிவின்மை காணப்படுமாயின் எங்களுடன் பேஸ்புக் மெசேஸ் மூலம் இணைந்து தேவையான விபரங்களை பெற்றுக்கொள்ளவும்.

Read More

இலங்கை அரச வேலைவாய்ப்புக்கள் (18 -24 செப்டெம்பர் 2017 காலத்தில் வெளியிடப்பட்டவை)

இந்த வாரம் வெளியான அரச, வங்கி மற்றும் பல்கலைக்கழக வேலைவாய்ப்புக்களின் தொகுப்பு குறிப்பு: இப் பகுதியில் ஏதாவது தெளிவின்மை காணப்படுமாயின் எங்களுடன் பேஸ்புக் மெசேஸ் மூலம் இணைந்து தேவையான விபரங்களை பெற்றுக்கொள்ளவும்.

Read More

அரச வேலைவாய்ப்பு – நூலக உதவியாளர், காவலாளி, லேபர் – பிரதேச சபை

இலங்கை ஹொரன பிரதேச சபையில் நூலக உதவியாளர், காவலாளி, லேபர் மற்றும் பல பதவிகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன. விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி 30.09.2017.

Read More

இலங்கை அரச வேலைவாய்ப்புக்கள் (11 -17 செப்டெம்பர் 2017 காலத்தில் வெளியிடப்பட்டவை)

இந்த வாரம் வெளியான அரச, வங்கி மற்றும் பல்கலைக்கழக வேலைவாய்ப்புக்களின் தொகுப்பு குறிப்பு: இப் பகுதியில் ஏதாவது தெளிவின்மை காணப்படுமாயின் எங்களுடன் பேஸ்புக் மெசேஸ் மூலம் இணைந்து தேவையான விபரங்களை பெற்றுக்கொள்ளவும்.

Read More

வேலைவாய்ப்பு – முகாமைத்துவ உதவியாளர், நிகழ்ச்சி உத்தியோகத்தர்: இலங்கை விவசாய அமைச்சு

இலங்கை விவசாய அமைச்சில் நிகழ்ச்சி உத்தியோகத்தர் பதவிக்காக விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன. விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி 29.09.2017.

Read More

வேலைவாய்ப்பு – முகாமைத்துவ உதவியாளர், வீதி அபிவிருத்தித் திணைக்களம் – A/L தகைமையுடன்

ஊவா மாகாணசபையின் கீழ் இயங்கும் வீதி அபிவிருத்தித் திணைக்களத்தில் முகாமைத்துவ உதவியாளர் பதவிக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன. விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி 29.09.2017.

Read More

வேலைவாய்ப்பு – முகாமைத்துவ உதவியாளர் – சிறுவர் பராமரிப்பு மற்றும் சமூக சேவைகள் அமைச்சு

இலங்கை சப்ரகமுவ மாகாண அமைச்சின் தகுதிகான், சிறுவர் பராமரிப்பு மற்றும் சமூக சேவைகள் அமைச்சில் முகாமைத்துவ உதவியாளர் பதவிக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன. விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி 30.09.2017

Read More