இலங்கை ரயிலில் இச் சேவைகளுக்கு கட்டணம் அதிகரிக்கப்படுகின்றது

இலங்கை தொடரூந்து திணைக்களத்தின் மூலம் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற, பொதிப் போக்குவரத்து கட்டணம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி , எதிர்வரும் மாதம் முதலாம் திகதி தொடக்கம் தொடரூந்து பொதிப் போக்குவரத்து கட்டணம் நூற்றுக்கு 50 வீதத்தில் அதிகரிக்கப்படவுள்ளது.

அமைச்சரவையின் தீர்மானத்திற்கு அமையவே, இந்த கட்டண அதிகரிப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக தொடரூந்து திணைக்களத்தின் விற்பனை மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் முகாமையாளர் என்.ஜே. திபொலகே தெரிவித்திருந்தார்.

Comments

comments

Related posts