வேலைவாய்ப்பு – முகாமைத்துவ உதவியாளர் – சிறுவர் பராமரிப்பு மற்றும் சமூக சேவைகள் அமைச்சு

இலங்கை சப்ரகமுவ மாகாண அமைச்சின் தகுதிகான், சிறுவர் பராமரிப்பு மற்றும் சமூக சேவைகள் அமைச்சில் முகாமைத்துவ உதவியாளர் பதவிக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி 30.09.2017

Comments

comments

Related posts