யாழ்ப்பாணத்தின் கேவலம் – மாப்பிள்ளைகளின் இன்றைய விலை நிலவரம்

ஆண்களை வலிமையாய் படைத்தது பெண்ணைக் காக்கவே என்பது மறைந்து, இன்று பெண் கன்னி கழியவும் சீதன சந்தையில் தகப்பன் காசு கொடுக்க வேண்டிய செயலை எப்படி நாம் விபரிக்க? ஆண் என்பவன் யார்? அவனது வலு என்ன? அவன் எவ்வாறு செயற்பட வேண்டும்? உழைத்து ஒரு பெண்ணுக்குச் சாப்பாடு போட்டு அவளின் வாழ்க்கையைப் பொறுப்பெடுக்காத எந்த ஒரு ஆணும் தன்னை ஒரு குடும்பத் தலைவன் என்று கூறிக்கொள்ள முடியுமா?

மாப்பிள்ளைகளின் இன்றைய விலை நிலவரம்

இன்றைய காலகட்டத்தில் யாழ்ப்பாணத்தில் கல்யாணச் சந்தையில் மாப்பிள்ளைக்கான ‘ரேட்’டைத் தெரிந்து கொள்வது பயனுடையது.

1. வேலை வெட்டியில்லாத மாப்பிள்ளை – 8 லட்சம் பணம், நகை 15பவுண், வீடு 1

2. கூலி வேலை மாப்பிள்ளை – 10 லட்சம் பணம் , நகை 15 பவுண், வீடு 1

3. தனியார் துறை சிறு சுய கடை மாப்பிள்ளை – 15 லட்சம் பணம் , நகை 20 பவுண், வீடு 1, வீட்டுப் பாத்திரம்

4.தனியார் துறை மாப்பிள்ளை – 18–20 லட்சம் பணம் , நகை 25 பவுண், வீடு– 1, மோட்டார் சைக்கிள்– 1

5.அரச சிற்றூழியர் –18–20 லட்சம் பணம் , நகை 20‍/25 பவுண், வீடு 1

6.அரச வேலை மாப்பிள்ளை – 30 லட்சம் பணம் , நகை –30 பவுண், வீடு –1 , வளவு – 1, மோட்டார் சைக்கிள் / கார்

7.டாக்டர் மாப்பிள்ளை – 80–100 லட்சம் பணம் , நகை 30 பவுண், வீடு யாழ்ப்பாணத்தில் 1, கொழும்பில் வீடு –1 , கார் – 1

8.இஞ்சினியர் மாப்பிள்ளை – 80–100 லட்சம் பணம் , நகை 30 பவுண், வீடு யாழ்ப்பாணத்தில் 1, கொழும்பில் வீடு 1, கார் 1.

Comments

comments

Related posts