இலங்கை அரச வேலைவாய்ப்புக்கள் (25 -30 ஜூலை 2017 காலத்தில் வெளியிடப்பட்டவை)

இந்த வாரம் வெளியான அரச, வங்கி மற்றும் பல்கலைக்கழக வேலைவாய்ப்புக்களின் தொகுப்பு

குறிப்பு: இப் பகுதியில் ஏதாவது தெளிவின்மை காணப்படுமாயின் எங்களுடன் facebook message மூலம் இணைந்து தேவையான விபரங்களை பெற்றுக்கொள்ளவும்.

Comments

comments

Related posts