பல்கலைக்கழக வேலைவாய்ப்பு: ஒலி ஒளி தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர் – கொழும்புப் பல்கலைக்கழகம்

கொழும்புப் பல்கலைக்கழகத்தில் ஒலி ஒளி தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர் பதவிகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன. விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி 02.06.2017.

Comments

comments

Related posts