பல்கலைக்கழக வேலைவாய்ப்பு: கல்விசார் உத்தியோகத்தர்கள் – ஶ்ரீ ஜெயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகம்

ஶ்ரீ ஜெயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தில் கல்விசார் உத்தியோகத்தர்களுக்கு விண்னப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன. விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி 16.06.2017.

Comments

comments

Related posts