இலங்கை வேலைவாய்ப்பு – தொழில்நுட்ப உதவியாளர் – இலங்கை முதலீட்டுச் சபை

இலங்கை முதலீட்டுச் சபையில் தொழில்நுட்ப உதவியாளர் பதவிகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன. விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி 02.06.2017.

Comments

comments

Related posts