மனதை கனமாக்கும் சிரியாவின் போருக்கு முந்தைய, பிந்தைய புகைப்படங்கள்

அலெப்போ, சிரியாவின் மிகப்பெரிய நகரம். போரின் போது வெகுவாகப் பாதிக்கப்பட்டது. 30 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் இதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டார்கள். இந் நகரத்தின் போருக்கு முந்தைய, பிந்தைய புகைப்படங்கள் இங்கே தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. இவை போரின் கொடுமையை தெளிவாக விளக்கி நிற்கின்றன.

Comments

comments

Related posts

Leave a Comment