வேலைவாய்ப்பு: உதவி கணக்காளர், கணிய அளவையாளர் – மீன்பிடி அமைச்சு

மீன்பிடி அமைச்சில் உதவி கணக்காளர், கணிய அளவையாளர் ஆகிய பதவிகளுக்கக விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன. விண்ணப்ப முடிவு திகதி 2017-05-12.

Comments

comments

Related posts

Leave a Comment