வேலைவாய்ப்பு: உதவிக் கணக்காளர் – இலங்கை துறைமுகங்கள் அதிகாரசபை

இலங்கை துறைமுகங்கள் அதிகாரசபையில் உதவிக் கணக்காளர் பதவிக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி 04.05.2017

மாதாந்த சம்பளம் தோராயமாக 62000

Comments

comments

Related posts

Leave a Comment